Verimlilik Yerinde Değerlendirme Denetimi (24.08.2017)


Verimlilik Yerinde Değerlendirme Denetimi (24.08.2017)

Hastanemizde Bakanlık Denetçileri tarafından 23/08/2017 tarihinde Verimlilik Yerinde Değerlendirme Denetimi yapılmıştır.