Talimat

Talimat

1-AMAÇ : Bu talimat, çalışan tüm personelin birimine özel sağlık taramasının periyodik olarak yapılmasını temin etmek ve sağlık taraması sonucunda taşıyıcı/hasta olduğu saptanan personelin sağlık kontrollerinin yaptırılarak tedaviye alınmasını sağlamak ve raporların saklanması için bir yöntem belirlemek ve iş kazalarındaki izlenecek yolları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2- SORUMLULAR:: Bu talimatın uygulanmasından, Çalışan Güvenliği Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi sorumludur

3- TANIMLAR:

İş Kazası; çalışanın, çalışma ortamında ya da amiri tarafından görevlendirildiği ortamlarda, kendisinin kusuru bulunmadığı herhangi bir dış nedenle uğramış olduğu kazadır.

EKK: Enfeksiyon kontrol komitesi

EKH: Enfeksiyon kontrol hemşiresi

4- İŞLEMLER

 • İlk işe başlayan sağlık personelinin taraması Aile Hekimliği Polikliniği tarafından yapılarak Aile Hekimi Uzmanı tarafından değerlendirilir. Sonuçlar Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından  YÖN.FR.12kişisel sağlık bilgi  formuna işlenir.
 • Temizlik personelin taraması Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından, Mutfak çalışanlarının taraması yemek şirketi tarafından takip edilir.
 • Tüm çalışanların hepatit taraması takibi enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından yapılır. Yapılan taramalar Aile Hekimi Uzmanı ı tarafından değerlendirilir.
 • Sonuca göre takibe alınır. Kişisel sağlık fişine kayıt edilir.
 • Tüberküloz taraması için riskli alanlarda çalışan personelin tetkikleri enfeksiyon komitesi tarafından organize edilir. Sonuçlar İlgili dal uzmanı ile görüşülerek değerlendirilir.
 • Hastalık tespit edilen çalışanlar tedaviye alınır.
 • Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği taramaları Tabloda belirlenen risk alanlarındaki personele bir kez yapılır. Sonuç EKH tarafından değerlendirilir. Bağışık olmayan kişiler aşılanır. Personel sağlık fişine kayıt edilir.
 • Kesici delici alet yaralanmaları sonucu oluşan bulaş riskleri enfeksiyon kontrol komitesi tarafından edilir. Kirli kesici delici alet yaralanmaları ve materyal sıçramaları takip talimatına göre işlem yapılır.
 • Tabloda belirtilen diğer riskli birimlerin hepatit taraması EKK tarafından takip edilir. Bağışıklık oluşan kişilere tekrarlanmaz.
 •  Diğer takipleri (dozimetre ve kan sonuçları) birim sorumlusu tarafından takip edilerek kayıtları tutulur. Riskli sonuçlar ilgili dal uzmanlıkları ile görüşülerek takip edilir.
 • Hasta olan personelin tarama ve tedavi sonucunda, hastanede çalışması riskli olan alanlar konusunda EKK görüş bildirebilir.
 • İş kaza oluşmuş ise kazaya uğrayan kişi acil servise veya kurum hekimine yönlendirilir. İş Kazası takip formuna kurum hekimliğince kayıt edilir. Eğer enfekte materyal ile bulaş olmuş ise enfeksiyon komitesi hemşiresine haber verilerek form doldurulur. Takibe alınır.

5- SORUMLULUKLAR: Bu talimatın uygulanmasından enfeksiyon kontrol hemşiresi (EKH), sağlık bakım hizmetleri müdürü ve başhekim sorumludur. Sağlık taramalarında görevli hekim Uzman Doktor Yasemin AKER KARAGÖZ sorumludur.

 • Ayşe YALABIK                                       :Enfeksiyon Hemşiresi   
 • Uz. Dr. Yasemin A.KARAGÖZ                 :Aile Hekim Uzmanı
 • Meltem T. UZUNER                                :Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
 • Uz. Dr. Zeynep YILMAZ                          : Başhekim

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                       PERSONEL SAĞLIK TARAMA PERİYODU

RİSK GRUBU

RİSKLER

TAKİP İŞLEMLERİ

TARAMA PERİYODU

TÜM

SAĞLIKÇALIŞANLARI

İNFEKSİYON

AŞILAMALAR

HEPATİT B

YILDA 1

TETANOZ

ŞÜPHELİ HALLERDE

GRİP

İSTEĞE BAĞLI

TRAVMA

KESİCİ VE DELİCİ ALET YARALANMALARI

OLAY OLDUĞUNDA

LATEX ALERJİSİ

ANEMNEZİ

-----

 

 

RADYOLOJİ

 

 

X - RAY

DOZİMETRİ TAKİPLERİ

 2 AYDA 1

HEMOGRAM

 6 AYDA 1

MANUEL PERİFERİK YAYMA

 6 AYDA 1

DERMATOLOJİK MUAYANE

 6 AYDA 1

 

OTOKLAV

GÜRÜLTÜ

ODİO TAKİBİ

OTOKLAV ÇALIŞMA ALANININ DIŞINA ALINDI.

MUTFAK ÇALIŞANLARI

 

----

DAR RUTİN

YILDA 1