Rehber

Rehber

HASTANEMİZİN KURALLARI

 

 

Muayene Olacak Hastalar İçin;

· Hastanemize başvuran hastalarımız için poliklinik giriş holünde hasta kayıt masası mevcuttur.

· Bu birimimizde yeterli sayıda eleman kayıt ve randevu işlemlerinizi gerçekleştirmek için saat 08.00 ile 17.00 arasında görev yapmaktadır.

· Hastanemizde acil vakalara, özürlülere,65 yaş üstü yaşlılara, yedi yaşından küçük çocuklara, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazilere öncelik tanınmaktadır.

· Yaşlı ve özürlü hastalarımız lütfen yardım için danışma birimine başvurunuz.

· Eğer hastanemize ilk kez başvuruda bulunuyorsanız hasta kayıt biriminden hekiminizi seçebilip kaydınızı yaptırabilirsiniz. ( Hastanemizde Diş Polikliniği için Hekim seçme hakkı vardır)

· Hasta kabulü ve diğer tüm işlemler için resmi kimlik ve kurum belgeleriniz kullanılacağından yanınızda getirmeyi lütfen unutmayınız.

· Özlük bilgileriniz alındıktan ve bilgisayar sistemine girişiniz yapıldıktan sonra ilgili bölüme yönlendirmeniz yapılacaktır.

· Hastanemizde sigara içmek yasaktır.

· Hastanemizde poliklinik hizmetleri; çalışma günlerinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında, yatan hasta hizmetleri ise 7 gün 24 saat verilmektedir. Hastanemizde acil servis hizmetleri de 7 gün 24 saat aralıksız verilmektedir.

 

Hastanemizin işleyiş ve düzeni ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için;  HASTA HAKLARI BİRİMİ’NE başvurabilirsiniz.

 

                                                            

HASTA SORUMLULUKLARI

 

 

 GENEL SORUMLULUKLAR:

1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için ellerinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar.

2. Kişi uygunsa kan verebilir veya organ bağışında bulunabilir.

3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdırlar.

 

 SOSYAL GÜVENLİK DURUMU:

1. Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek zorundadır.

2. Hasta; SGK ile ilgili işlemlerini zamanında yaptırmak zorundadır.

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME:

1. Hasta; yakınlarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgilerini tam ve eksiksiz vermelidir.

 

HASTANE KURALLARINA UYMA:

1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

2. Hasta; Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

3.Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmalıdır.

4. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

5. Hasta; Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

6. Hasta; Hastane malzemelerine verdiği zararı karşılamak zorundadır.

TEDAVİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA:

1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

2. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

3. Hastanın; sağlık, bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığının anlaşılması için geri dönüşüm vermek zorundadır.

4. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 

 

HASTA HAKLARI

 

BİR SAĞLIK KURULUŞUNA, SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BAŞVURDUĞUNUZDA;

 

1.     HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA:

 

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakları vardır.

 

  1. BİLGİLENDİRME VE BİLGİ İSTEME:

 

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakları vardır.

 

  1. SAĞLIK KURULUŞUNU VE PERSONELİNİ SEÇME VE DEĞİŞTİRME:

 

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetinden faydalanmaya, sağlık hizmeti vermekte olan Tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakları vardır.

 

4.     MAHREMİYET:

 

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

 

5.     REDDETME, DURDURMA VE RIZA:

 

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakları vardır.

 

6.     GÜVENLİK:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma hakları vardır.

 

7.     DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİREBİLME:

 

Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve İdarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakları vardır.

 

 İNSANİ DEĞERLERE SAYGI GÖSTERİLMESİ, SAYGINLIK GÖRME VE RAHATLIK:

 

Saygı itina, ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

 

 

   ZİYARET VE REFAKATÇİ BULUNDURMA:

 

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve Hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakları vardır.

 

  1. MÜRACAAT, ŞİKÂYET VE DAVA HAKKI:

 

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakları vardır

 

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ

 

1.BEYAZ KOD UYGULAMASI:

 

Olası bir kavga, taciz ve çalışanlara yönelik bir tehdit olduğu zaman hastanede oluşturulan beyaz kod ekibi tarafından olaya müdahale edilir.Ayrıca Bakanlık Beyaz Kod birimi 24 saat hizmet vererek 113 numaralı telefon ve ‘www.beyazkod.saglik.gov.tr’ internet sayfası oluşturmuştur.

Şiddete uğrayan çalışanların bu adreslerden bakanlığa bildirim yapma hakları vardır.

 

       2. HİZMETTEN ÇEKİLME:

 

Acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilirler.

 

             3. ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİNE BAŞVURU:

 

Çalışanlar, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikayetlerini çalışan hakları ve güvenliği birimine bildirebilirler.

 

HASTANEMİZDE SUNULAN HİZMETLER

                ·   Poliklinik

                Diş Polikliniği,Dahiliye Polikliniği, Aile Hekimliği Polikliniği, Çocuk Hastalıkları Polikliniği ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

 

 

· Acil Servis

· Laboratuar

· Röntgen

· Yataklı Servis

· Ameliyathane

NASIL MUAYENE OLABİLİRİM?

 

Poliklinikler zemin kattadır.

· Bilgisayar kaydı yaptırmak için polikliniklerin bulunduğu yerde hasta kabul birimine uğrayınız.

·  Kaydınızı yaptırınız.

·  Kayıt sonrası size verilen barkotla muayene olacağınız polikliniğe uğrayınız.

·  Muayene için size verilen evraktaki sıranızı bekleyiniz.

Hasta çağrı ekranında isminiz ve  sıra numaranız yanınca polikliniğe giriniz.

·  Ücretli muayene olacaksanız vezneye uğrayarak, muayene ücretini yatırınız ve size verilen evrakla muayene olacağınız polikliniğe gidiniz.

  Hasta tanıtım kartı, TC. Kimlik numarası ve bilgisayar numarası ile gelmeniz, kayıt işlemlerini kolaylaştıracaktır. Sağlıklı ve mutlu  günler dileriz.

YATIŞ İŞLEMLERİ:

Başvurduğunuz poliklinikte gerekli işlemleriniz yapıldıktan ve doktorunuz yatışınıza karar verildikten sonra, yatış için ilgili birimin sekreterine başvurarak yatış işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

ZİYARETÇİ KURALLARI

·         Hasta ziyaretleri her gün 13.00 – 14.00 ve 19.00-21.00 saatleri arasıdır. Hasta ziyaretleri bu saatler arasında yapılmalıdır.

·         Hasta ziyareti kısa süreli olmalıdır.

·        Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, nezle ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığı olanlar, hasta ziyaretinde bulunmamalıdır.

·         Hasta odasında tercihen iki kişiden fazlası olmamalıdır.

·         Alerjisi ya da astımı olan hastalar dikkate alınarak, hasta ziyaretlerine çiçek getirilmemelidir.

·         Hasta ziyaretine sağlıkları açısından çocuk getirilmemelidir.(12 yaş altı)

·       Hastaların diyetleri özeldir; hekimin izni olmadan hastaneye dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir.

·         Ziyaret esnasında; hasta yataklarına oturulmamalıdır.

·         Ziyaret esnasında gürültü yapmak, asayiş ve huzuru bozacak davranışlarda bulunulmamalıdır.

·         Hastane dâhilinde tütün ve alkollü içecek kullanılması kesinlikle yasaktır.

·        Hastanın kendisinin ya da odasını paylaştığı diğer hastaların durumları dikkate alarak, bölüm hemşireleri ziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilir.

REFAKATÇİ KURALLARI:

 

·      Hastalar, sağlık kurumlarında hizmetlerin aksamamsı için belirlenen kurallara uymalıdırlar.

·      Yemek tepsileri yerlerde ve kapı önlerinde bırakılmamalı, servisteki personele teslim edilmelidir.

·      Elektrik düğmeleri ve musluklar açık bırakılmamalıdır.

·      Oda içine ve pencere önlerine çamaşır asılmamalıdır.

·      Hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanılmamalıdır

·      Etajer üstü ve içi temiz olmalı, gereksiz hiçbir eşya bulundurulmamalıdır.

·      Hasta odaları temiz tutulmalı, odalar havalandırılmalıdır.

·      Kırmızı poşetli çöp kovalarına kesinlikle çöp atmayınız.

·      Tuvaletler temiz tutulmalı, yerlere çöp atılmamalıdır.

·      Yatakların düzenli ve temiz kalmasına dikkat edilmelidir.

·      Refakatçi değişimlerinden servis hemşiresi haberdar edilmelidir.

·      Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

·      Refakatçi, hekim direktifine uygun olarak hastasına bakmalı ve kurum disiplinine uymalıdırlar.

·      Refakatçiler ve hastalar tedavi odasına girmemelidir.

·      Hastaneye su, kolonya ve kişisel bakım malzemeleri hariç yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.

·      Hastane içinde yüksek sesle konuşmak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.

·      Hasta ve hasta yakınları sağlık çalışanlarına karşı saygı ve nezaket kurallarına uymalıdır.

·      Hastalar sağlık durumları konusunda bilgi almak istediklerinde bunu hekimlerine bildirmelidirler.

·      Hasta ve refakatçileri kullanımlarına sunulan eşya ve cihazlara zarar vermemelidirler.

·      Hastalar teşhis ve tedavi sürecinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla işbirliği yapmalıdırlar

·      Hastalar hekim ve sağlık kurumunun izni olmaksızın, kendileriyle ilgili dosyaları ve diğer dokümanları kurum dışına çıkarmaları yasaktır.

·      Vizite sırasında hasta odaları boşaltılmalıdır.

·      Hastane temizlik kurallarına dikkat edilmelidir.

·      “GİRİLMEZ” ibaresi olan hasta odalarına girilmemelidir.

 

ANLAŞMALI OLDUĞU KURUMLAR

 

Hastanemiz Devlet Hastanesi olması itibari ile tüm resmi kurumlarla anlaşmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİLERİ:

·      Genel olarak hastanelere giderken, yanınıza değerli eşyalarınızı getirmemeniz ve gereğinden fazla para bulundurmamanız önerilir.  

·      Servislerimizde yatağınızın başucunda ve banyolarda bulunan hemşire çağrı sistemini kullanarak acil durumlarda servis hemşiresine ulaşabilirsiniz.

·      Yanınızda getirdiğiniz ilaçları servis hemşiresine veriniz.

·      Size verilen ilaçlar dışında doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.

·      Servislere yatışınızda takılan ve doğru tedaviyi, doğru zamanda almanızı sağlayacak Hasta bilekliklerini hiçbir şekilde çıkarmayınız

·     Nüfus cüzdanını ve varsa sağlık karnesini hastanın yanında bulundurunuz. .

·     Eşyalarınızı odalarınızda bulunan dolaplarda muhafaza ediniz.

·     Refakatçi kaldığınız sürece hastanızın yanında bulununuz.

·      Otoparklarda, aracınızın cam ve kapılarını mutlaka kilitleyiniz, değerli eşyalarınızı aracınızda bırakmayınız. 

ARŞİV BİLGİLERİ:

       Hastane idaresine başvurduğunuz ve onaylandığınız takdirde, epikrizinizi yeniden isteyebilirsiniz. Yatış süresince çekilen filmleriniz ve dosyaların asılları resmi kayıt olduğundan hastanemiz arşivinde muhafaza edilir.

 

Hasta/Hasta Yakını Dilek ve Önerilerinin Değerlendirilmesi

 

• Poliklinik hizmeti alan hastaya ve hasta yakınına sunulan hizmete yönelik şikâyetlerin çözümlenmesi için hizmeti veren birime gidilir/ ya da şikâyet sahibi Hasta Hakları Birimi’ne davet edilir.

• Şikâyet, yerinde çözüme kavuşturulabilecek seviyede ise ilgili idari ve tıbbi bölümlerle koordinasyon sağlanarak sonuçlandırılır Yerinde Çözüm Formu düzenlenir.

• Şikâyet yerinde çözüme kavuşturulabilecek seviyede değil ise hastanın veya hasta yakınının iletişim bilgileri alınır, ilgili idari ve tıbbi bölümlerle görüşüldükten sonra Hasta Hakları Komisyonu’nda değerlendirilir ve sonuçla ilgili geri bildirimde bulunulur.

• Sonuçlandırılan yazılı şikâyetin bir nüshası Hasta Hakları Komisyonu Karar Formu’na kayıt edilerek Hasta Hakları Birimi’nde bulunan Hasta Hakları klasöründe arşivlenir.

• Şikâyet süreçlerle ilgili ise hastane Başhekimliği’ne Hasta Hakları Komisyonu’nun tavsiye kararı bildirilir.

• Şikâyet yazılı iletilmişse gereği yapılıp ilgili idari ve tıbbi bölümlerle görüşüldükten sonra hasta/yakınına yazılı/sözlü olarak dönülür.

• Hasta Hakları Birim Sorumlusu kendi yetkisi ve sorumluluk alanı dışında kalan istek ve ihtiyaçların karşılanması ile şikâyetlerin giderilmesi için konuyu gerekli noktalara yazılı olarak bildirir.

• Ayaktan hizmete yönelik iletilen şikâyet ve önerilerin uygulanabilirliliği konusunda mevzuatın belirlediği aralık

düzenlenen Hasta Hakları Komisyonu’nda ilgili birim yöneticisi ile görüşülerek karar alınır.