Komiteler

Komiteler

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

S.NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Uz. Dr. Alper ŞAHİN

Başhekim

2

Hüseyin İKİZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

3

Şaadiye DAVRAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

4

Uz. Dr. Fuat CAN

Tıbbi Kadro

5

Minevver GÖKYER

Kalite Yönetim Direktörü

6

Emoş YILDIRIM

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

7

Neşe ARIK

Laboratuvar Sorumlusu (Bölüm Kalite Sorumlusu)

8

Nesrin SAYMA

Güvenlik Amiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİSTESİ

1

Uz. Dr. Alper ŞAHİN

Başhekim 

2

Hüseyin İKİZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

3

Şadiye DAVRAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

4

Uz. Dr. Alper ŞAHİN

İç Hastalıkları Uzmanı

5

Op. Dr. Fadime AÇIKEL

Cerrahi Branş

6

Neşe ARIK

Kalite Bölüm Sorumlusu

7

Özlem YILMAZ

Kalite Bölüm Sorumlusu

8

Minevver GÖKYER

Kalite Yönetim Direktörü

9

 

 

EĞİTİM KOMİTESİ

1

Uz. Dr. Alper ŞAHİN

Başhekim

2

Hüseyin İKİZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

3

Şadiye DAVRAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

4

Uz. Dr. Fuat CAN

Aile Hekimi Uzmanı

5

Canan BENLİ

Eğitim Hemşiresi

6

Özlem YILMAZ

Acil Sağlık Hizmetleri Bölüm Sorumlusu

7

Neşe ARIK

Laboratuvar Sorumlusu (Bölüm Kalite Sorumlusu)

8

Minevver GÖKYER

Kalite Yönetim Direktörü

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

1

Uz. Dr. Alper ŞAHİN

Başhekim

2

Hüseyin İKİZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

3

Şadiye DAVRAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

4

Minevver GÖKYER

Kalite Yönetim Direktörü

5

Osman ÇİMEN

Teknik Servis Sorumlusu

6

Fatma ÖZKAL

Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu

7

Yadigar CUNEYTOĞLU

Hekim Dışı Personel

8

Özlem YILMAZ

Acil Sağlık Hizmetleri Bölüm Sorumlusu

9

Nesrin SAYMA

Güvenlik Amiri-Acil Durum Afet Sorumlusu

 

KAN TRANSFÜZYONU KOMİTESİ

1

Uz. Dr. Alper ŞAHİN

Başhekim

2

Uz. Dr. Fuat CAN

Kan Merkezi Sorumlu Hekimi

3

Uz. Dr. Alper ŞAHİN

İç Hastalıkları Uzmanı

4

Op. Dr. Fadime AÇIKEL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

5

Nafiz ALPAY

Kan Merkezi Sorumlu Laborantı

6

Şadiye DAVRAN

Yataklı Servis Sorumlusu

7

Nesrin SAYMA

İstatistik

 

 

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

1

Uz. Dr. Alper ŞAHİN

Başhekim 

2

Hüseyin İKİZ

İdari ve Mali İşler Müdürü

3

Şadiye DAVRAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

4

Uz. Dr. Alper ŞAHİN

İç Hastalıkları Uzmanı (Enf. Kont. Hek. Vekalet)

5

Uz. Dr. Fuat CAN

Aile Hekimi Uzmanı (Dahili Branş)

6

7

Emoş YILDIRIM

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

8

Ayşe DOĞU

Eczane Sorumlusu